Četvrtak, 22 veljače, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaPOVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA Uspjeh svake zajednice je mjerljiv po uključenosti žena...

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA Uspjeh svake zajednice je mjerljiv po uključenosti žena u sve segmente društva

Međunarodni dan žena, 08. ožujak, simbolizira dugu povijest borbe za ženska prava. Obilježavajući ga odajemo počast svim onim hrabrim ženama koje su sudjelovale u ženskim pokretima diljem svijeta i koje su branile ekonomska, socijalna, politička i ljudska prava žena, ali i propitujemo položaj žene u društvu danas – piše Predsjednica Socijaldemokratskog Foruma žena SDP Makarska Jagoda Martić.

Odgovor na pitanje “Gdje smo danas?” možemo sažeti u jednu rečenicu – bez obzira na napredak koji je postignut još je jako dugačak put do postizanja konačnog cilja – potpune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim područjima života. U prilog toj tvrdnji evo nekoliko činjenica.

Za isti rad  sa istom stručnom spremom žene primaju manju plaću. Prošle godine smo 04. studenog obilježili Europski dan jednakih plaća kojim se simbolično upozorava na trenutak od kojeg žene do kraja godine rade besplatno. Ta razlika u plaćama je na nivou Europske unije 16 %, a u Hrvatskoj ona iznosi 13 %. Žene više rade na određeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme, često se susreću sa tzv. staklenim stropom koji im onemogučava daljnje napredovanje, duže izostaju s tržišta rada zbog porodiljnog dopusta ili bolovanja kako bi mogle skrbiti o članovima obitelji. Jaz u plaćama se povećava sa starosnom dobi i u konačnici se značajno povećava razlika u mirovinama – prema posljednjim podacima razlika u mirovinama između muškaraca i žena iznosi čak 24,9 %. Razlika u plaćama i mirovinama dovodi do nižeg životnog standarda i više stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti žena, posebno onih starije životne dobi.

“Stakleni strop” je i činjenica da su danas žene u Hrvatskoj obrazovanije od muškaraca – preko 60% je visokoobrazovanih žena, a u upravljaškim strukturama top 50 hrvatskih tvrtki zauzimaju manje od 20 %. “Stakleni strop” govori i o tome da žene nemaju jednak pristup dodatnom obrazovanju, napredovanju i nemaju jednaku mogućnost zadržavanja dostignutih pozicija. Istraživanje je pokazalo kako u upravnim i nadzornim odborima 100 kompanija nema ni jedne žene sa srednjom stručnom spremom – samo s visokom naobrazbom, dok istovremeno ima muškaraca i sa osnovnom školom. Zanimljiva je studija koju je napravio ugledni McKinsey Global Institute a prema kojoj bi se prihodi mogli  povećati za čak 1,2 bilijuna dolara kada bi žene imale iste mogućnosti i prilike kao muškarci.

I na pozicijama moći žene značajno zaostaju za muškarcima – omjer u Hrvatskoj je (80 naprama 20). U Hrvatskom saboru od 151 zastupnika 28 su zastupnice, odnosno 18,5 %. Taj podatak je još gori ako uzmemo u obzir činjenicu da su neke zastupnice u Sabor ušle kao zamjena svojim kolegama. Situacija u Europskom parlamentu je nešto bolja – od 705 zastupnika 278 su žene, odnosno 39 %.

Žene su i dalje u velikom broju žrtve svih oblika nasilja. Prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena. Ishodi pravosudnih postupaka su često obeshrabrujući za žrtve – izriču se blage kazne, svega 10 % počinitelja bude osuđeno na bezuvjetnu zatvorsku kaznu. U praksi imamo i takve situacije da se počinitelj oslobađa kazne uz obrazloženje da je seksualno uznemiravanje počinjeno samo jednom. Na taj način se nasilnicima šalju ohrabrujuće poruke i nasilje poprima sve brutalnije oblike koji u konačnici dovode i do ubojstva. Sustav borbe protiv nasilja nije dovoljno samo uspostaviti, treba ga učiniti djelotvornim i dostupnim svima jer u protivnom se vrtimo u začaranom krugu iz kojeg nema izlaza.

Ovo su samo neke činjenice koje jasno govore u prilog tvrdnji da je još dugačak put pred nama u izgradnji društva bez predrasuda, društva jednakih šansi i mogućnosti za sve. A uspjeh svake zajednice je mjerljiv po uključenosti žena u sve segmente društva.

Svim našim sugrađankama čestitam 8. ožujak – Međunarodni dan žena – stoji u priopćenju kojeg potpisuje Predsjednica Socijaldemokratskog Foruma žena SDP Makarska Jagoda Martić

- Oglas -